Interactive Petrophysics

Interactive Petrophysics

Dễ thôi--hãy dùng bản ghi phân tích công cụ, lý tưởng cho cả hai geologists và petrophysicists
Người dùng đánh giá
2.7  (3 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.4
Phiên bản mới nhất:
4.3 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Senergy Group Limited
Interactive Petrophysics (DIỆP™) đã phát triển bởi một petrophysicist với một cảnh làm petrophysicists muốn làm việc, nhưng đừng bao giờ nghĩ có thể! Phần mềm khác bởi thiết kế - nhanh, chính xác, linh hoạt và cơ động. Nó dễ thôi--hãy dùng bản ghi phân tích công cụ, lý tưởng cho cả hai geologists ai có thể ước với chất lượng kiểm tra giấy ghi số liệu, và trải qua petrophysicists ai có thể mang ra đa-khu vực, đa-à petrophysical trường analyses.
DIỆP là sự thật duy nhất trong nó tiếp cận đối petrophysics. Cho chuyên gia dùng DIỆP vấn đề nghị vài nhân vật phức tạp-đun giải trong nền công nghiệp, ví dụ như:
- Khoáng Solver - cho phép phần phức tạp nhất người mẫu được xây
- Monte Carlo mô phỏng - cho phép người dùng để thật sự hiểu biết và quantify những sai lầm tương ứng với một hoàn thành giải workflow
- Bảo hoà Cao công việc của người mẫu mô-đun - facilitates tạo Thề chức năng sử dụng hạt nhân capillary áp dữ liệu và/hay bản ghi dữ liệu
- Statistical dự đoán (Mờ Lý trí) - gồm có ba phân tích mô-đun (Mờ lý trí, Đa-tuyến regression và hệ thần kinh Mạng) ước tính mất tích, khúc cong và đoán permeability và lithofacies từ trung tâm dữ liệu. Cũng bao gồm Chùm phân tích và Hiệu trưởng thành Phần phân tích mô-đun
-
Đá Vật lý giải workflow - hai người rất tinh vi chảy thay người mô-đun
- Pore Áp lực dự đoán - predicts pore áp lực từ ghi dữ liệu
- Đông Âu Resistivity Công Việc Của Người Mẫu
- Đội hình Thử dành cho đón và phân tích áp lực thời gian dữ liệu của hội pre-kiểm tra
- Ngày-Tốt. - cho phép tải và phân tích của LWD / MWD thô ngày thời gian tập tin. Hẹn lần dữ liệu cũng có thể đã cải độ sâu giới hạn
- Thời Gian thực Dữ liệu độc quyền sử dụng dữ liệu liên kết công nghệ chọn một người dùng thích hợp với an ninh clearances từ đăng dịch vụ công ty các nhà cung cấp dữ liệu để kết nối với điều khiển từ xa dữ liệu máy chủ và download, khúc cong và khoan dữ liệu thời gian thực vào DIỆP sử dụng dữ liệu WITSML
- Ảnh Ghi Phân Tích
Thông tin được cập nhật vào: